Duchovní matkou Lesní mysli – Metsämieli je Finka Sirpa Arvonen. Chtěla lidem ukázat, jak důležité a dobré je chodit do lesa. Na základě svých vlastních zkušeností, na podkladě věděckých výzkumů, vyvíjela Sirpa po 20 let koncept Lesní mysli – krátkých nefyzických cvičení postavených na principech mindfulness, sebecouchingu a pozitivní psychologie.

Do Čech přivezla Lesní mysl Martina Holcová a díky její píli a houževnatosti se s ní můžeme seznamovat i my ostatní.

Co nám tedy Lesní mysl nabízí:

 • dává příležitost radovat se z přírody
 • rozvíjí dovednost žití v přítomnosti
 • pomáhá se ztišit a relaxovat
 • dává prostor osvěžit svoji mysl
 • pomáhá přemýšlet o různých stádiích života, volbách a rozhodnutích
 • prohlubuje pochopení sebe samého
 • pomáhá nasměrovat k seberozvoji a k vyjasnění cílů
 • činí zármutek, starosti a problémy lehčími
 • ulehčuje bolest a pomáhá ji přijmout a žít s ní
 • vytváří pocit dostatečnosti, naděje a schopnosti
 • stará se o fyzičku a podporu zdraví
 • umožňuje trávit čas sám se sebou, s přáteli a blízkými lidmi

Na oficiálním webu Lesní mysli https://lesnimysl.cz/ , nebo v knížce Lesní mysl od Martiny Holcové se můžeš dozvědět více.

Důležité ale je ověřit si, že to skutečně funguje, jít do lesa a cvičit. Neboť, jako jakékoli jiné cvičení, i cvičení Lesní mysli mají největší účinek při pravidelném opakování!

I 15 minut denně v lese má smysl.“

Martina Holcová